Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie uprzejmie informuje, że realizowana jest kolejna edycja PROGRAMU „Aktywny Samorząd” 2014

Celem głównym Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Do pobrania:

- Ulotka "Aktywny Samorząd 2014"

 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” skierowany do mieszkańców województwa dolnośląskiego. Celem Konkursu jest ukazanie zmian jakie zaszły w regionie dzięki wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Czekamy na zdjęcia, które zilustrują np.  sylwetki ludzi  którzy  wzięli  udział w szkoleniach/projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i skorzystali z oferowanego wsparcia finansowego/szkoleniowego/doradczego. Zdjęcia mogą również przedstawiać wydarzenia lub obiekty, które powstały/zostały odnowione lub unowocześnione dzięki finansowaniu ze środków EFS.

Organizator pozostawia uczestnikom dowolność jeśli chodzi o tematykę złożonych prac z zastrzeżeniem, że powinny one obrazować (w formie zdjęcia/zdjęć) zmiany dokonane w regionie które zadziały się/ zostały zrealizowane przy wykorzystaniu środków europejskich od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Więcej…

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż na terenie Powiatu Głogowskiego odbędzie się szereg imprez integracyjnych dla środowiska osób niepełnosprawnych z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014.
Bliższych informacji można uzyskać u poszczególnych organizatorów imprez integracyjnych.

Do pobrania:

Kalendarium imprez SKTiR 2014

 
INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 12/2014
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W GŁOGOWIE
Z DNIA 14 MARCA 2014 ROKU
W DNIU 02 MAJA 2014 ROKU
INSTYTUCJA JEST NIECZYNNA.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!
 

Rusza kontynuacja Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnych "Sprawny uczeń".
W roku 2014 przyznane zostaną w ramach Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym
"Sprawny uczeń" na rok szkolny 2014-2015 stypendia uczniom niepełnosprawnym
ze szkół podstawowych (klasy 1-6) gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
(z wyłączeniem szkół policealnych) mieszkańcom Dolnego Śląska. 
Więcej informacji w załączniku.

Do pobrania:
- Informacja o naborze wniosków

 

Terminy składania wniosków:
Semestr letni do dnia 30.03.2014r.
 Semestr zimowy do dnia 30.09.2014r.

Od 17 marca 2014r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (Moduł II). Termin składania wniosków na pierwszy semestr upływa 30 marca 2014r.


Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do PCPR w Głogowie. A w przypadku wniosków składanych droga pocztową, datę stempla pocztowego.


Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:
1) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2) nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W 2014r. ramach modułu II kwota dofinansowania lub refundacji poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000,00 zł,
2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000,00 zł,
3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów.

Więcej…

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
zaprasza do złożenia oferty na zadanie, którego przedmiotem jest:

„Usługa hotelowo – restauracyjna wraz z wynajmem sali na potrzeby przeprowadzenia szkolenia
zamkniętego dla kadry pomocy społecznej w Powiecie Głogowskim.”


Do pobrania:

- Treść zaproszenia